Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2018

Cung cấp nhựa đường iran tại lào cai Trong năm 2018, nhiệm vụ xây dựng giao thông nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn rất nặng nề khi vừa phải giữ thành quả đã đạt được, vừa tiếp tục đưa thêm xã mới vào danh sách xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đảng bộ tỉnh xác định, công tác tuyên truyền và thực hiện phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” phải được đẩy mạnh và tạo sức lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Các địa phương, đơn vị không ngừng củng cố, xây dựng hệ thống đường giao thông để xã hội vững mạnh; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội đề ra các chương trình, giải pháp hành động cụ thể, thiết thực để xây dựng NTM. Có cơ chế huy động tổng hợp mọi nguồn lực, tạo thuận lợi để người dân thể hiện vai trò chủ thể trong xây dựng giao thông. Khuyến khích các mô hình người dân tự làm, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, khai thác các công trình hạ tầng; xây dựng đời sống văn hóa; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội... Nỗ lực hoàn thành mục tiêu: đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 38/96 xã đạt chuẩn xã NTM (tỷ lệ 39,6%), bình quân toàn tỉnh đạt ít nhất 15 tiêu chí/xã, từng bước đưa Lai Châu thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.

Công ty cổ Công phần thương mại xuất nhập khẩu vật tư Hưng cường chúng tôi chuyên cung cấp các mặt hàng nhựa đường tại Lào Cai như: Nhựa đường Iran 60/70, nhựa đường đóng thùng Singapore, nhựa đường Puma, nhựa đường pha dầu MC 70 và các loại nhũ tương.
Chuyên nhựa đường Iran 60/70
Trọng lượng : 183kg/thùng.
Trọng lượng cả thùng; 192kg/thùng.
Trực tiếp tổ chức bán hàng và vận chuyển sản phẩm nhựa đường  đến tận các công trình thi công của khách hàng trên toàn quốc. Các sản phẩm của nhựa đường Hưng Cường cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, tiêu chuẩn của ngành và quy định của Bộ giao thông vận tải. Có chứng chỉ chất lượng phù hợp với Mác 60/70 theo quy định của viện khoa học công nghệ Giao thông vận tải cấp.

Liên Hệ

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Hưng Cường


Cảm ơn quý khách!

Địa Chỉ

Đường 351 Kiều Đông- Hồng Thái - An Dương - Hải Phòng

Số điện thoại

0225 3.670.607 | 0983.687.988

Mã Số Thuế

0200689891

Website - Email

www.nhuairan.com | [email protected]